Prorab (İş icraçısı)

Tikinti Bakı - Dərnəgül
Danışıq əsasında
 • Təyin edilmiş obyektdə ( ərazidə ) işlərin aparılması layihəsinə, istehsalat planınına və normativ sənədlərə uyğun olaraq yerinə yetirilməsini təmin etmək;
 • Briqadirlərin və işçi qrupunun iş fəaliyyətinin planlaşdırılmasını və koordinasiyasını təmin etmək;
 • Cədvəl və layihə tələblərinə uyğun olaraq obyektdə işləyən işçilərin istehsalat tapşırıqlarını müəyyənləşdirmək, onlara iş təlimatını keçmək;
 • Əmək, maddi və maliyyə kimi resurslardan səmərəli istifadəni təmin etmək;
 • Rəhbərlik etdiyi sahə üzrə prosesləri texniki sənədlərə və layihə həllərinə uyğun təşkil etmək;
 • Texniki sənədlərin və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq işlərin qəbulunu, təşkilini və aparılmasını təmin etmək;
 • İstehsalat prosesində işlərin aparılmasında texnoloji ardıcılığa riayət olunmasına nəzarət etmək;
 • Briqadirlərin və işçi qrupunun idarə edilməsi və motivasiyası;
 • Rəhbərlik etdiyi sahə üzrə təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasını təmin etmək;
 • İşçilərin təhlükəsizlik qaydaları və keyfiyyət tələbləri üzrə təlim və təlimatlandırılmasını təşkil etmək;
 • İşin təşkili və icrası, texniki və təşkilati məsələlərin həlli üzrə müvafiq şöbələr ilə qarşılıqlı əlaqəni yaratmaq;
 • Rəhbərliyə hesabatların verilməsi.