Elektrik-Dispetçer (Sumqayıt)

Sənaye və istehsalat Sumqayıt
Danışıq əsasında
 • 10 kV qədər gərginlikdə elektrik maşınlarının və elektrik avadanlıqlarının sökülməsi, orta təmiri, yığılması, quraşdırılması və mərkəzə uyğunlaşdırılması;
 • Böyük qrup lövhələrin və mürəkkəb metal konstruksiyaların elektrik aparatları və elektrik cihazlar üçün hazırlanması, montacı və quraşdırılması;
 • Lüminessensiya işıqlandırması qeyri-mürəkkəb sxemlərinin montajı və təmiri;
 • 10 kV qədər gərginlikli kabelin açılması, düzəldilməsi, frazirovkası və çəkilməsi;
 • İdarə yarımstansiyalarında, transformator elektrik yarımstansiyalarında nəzarət-ölçü cihazları və ölçü transformatorlarının dəyişilməsi;
 • Elektrik avadanlığı və axın xəttinə bağlanmış maşın və aqreqat sxemlərinə, həmçinin texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsi ilə avadanlığa xidmətin göstərməlməsi;
 • Birxəttli elektrik diaqramlarının tərtib olunması və oxunması;
 • Digər texniki sənədlərin tərtib edilməsi qaydaları haqqında məlumatlı olması və tətbiq edilməsi;
 • Yarımstansiyaların 35/6kV hissəsindən anlayışın olması;
 • Açar və qurğulardan sərbəst istifadə etmək bacarığının olması;
 • Sabit və dəyişkən cərəyan elektrik maşınlarının, elektrik mühərriklərinin quraşdırılması;
 • 35/6kV transformator Y/S – da dispetçer vəzifəsinin içra edilməsi.