İstehsalat üzrə direktor müavini

Sənaye və istehsalat Bakı - Dərnəgül
Danışıq əsasında
 • Şirkətin ümumi strategiyasına uyğun olaraq istehsalın məqsəd və vəzifələrini müəyyən edərək istehsal prossesinin təşkili və idarə olunması;
 • İstehsalın inkişafı və əməliyyatların səmərəliliyinin artırılması üzrə planların işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 • İstehsal fəaliyyətinə və planların icrasına nəzarətin edilməsi;
 • Problemli sahələrin müəyyən edilməsi, onların aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin işlənib hazırlanması;
 • İstehsal ehtiyatlarının, o cümlədən əmək, maliyyə və maddi resursların idarə edilməsi;
 • Səmərəliliyi artırmaq, xərcləri azaltmaq və istehsal dövrünün müddətlərini azaltmaq üçün istehsal proseslərinin optimallaşdırılması;
 • İş təhlükəsizliyi və əməliyyat standartlarına əməl etməyə nəzarət etmə;
 • Əməliyyatların və proseslərin keyfiyyətində təkmilləşdirmələrin etdirilməsi üçün yeni texnologiyaların, avadanlıqların və prosedurların araşdırılması və tətbiqi;
 • Təhlil və məlumatların istifadəsi ilə istehsalın effektivliyinin qiymətləndirilməsi və dəyişikliklərin icrası;
 • Məhsuldarlığı artırmaq üçün avadanlıqdan istifadənin optimallaşdırılması, iş axınının sadələşdirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi;
 • Kaizen, 5S və Six Sigma keyfiyyətin idarə edilməsi kimi yanaşmaların tətbiqi;
 • İstehsalat fəaliyyəti barədə aylıq texniki hesabatların hazırlanması.


Elektrik-Dispetçer (Sumqayıt)

Sənaye və istehsalat Sumqayıt
Danışıq əsasında
 • 10 kV qədər gərginlikdə elektrik maşınlarının və elektrik avadanlıqlarının sökülməsi, orta təmiri, yığılması, quraşdırılması və mərkəzə uyğunlaşdırılması;
 • Böyük qrup lövhələrin və mürəkkəb metal konstruksiyaların elektrik aparatları və elektrik cihazlar üçün hazırlanması, montacı və quraşdırılması;
 • Lüminessensiya işıqlandırması qeyri-mürəkkəb sxemlərinin montajı və təmiri;
 • 10 kV qədər gərginlikli kabelin açılması, düzəldilməsi, frazirovkası və çəkilməsi;
 • İdarə yarımstansiyalarında, transformator elektrik yarımstansiyalarında nəzarət-ölçü cihazları və ölçü transformatorlarının dəyişilməsi;
 • Elektrik avadanlığı və axın xəttinə bağlanmış maşın və aqreqat sxemlərinə, həmçinin texnoloji prosesin avtomatik tənzimlənməsi ilə avadanlığa xidmətin göstərməlməsi;
 • Birxəttli elektrik diaqramlarının tərtib olunması və oxunması;
 • Digər texniki sənədlərin tərtib edilməsi qaydaları haqqında məlumatlı olması və tətbiq edilməsi;
 • Yarımstansiyaların 35/6kV hissəsindən anlayışın olması;
 • Açar və qurğulardan sərbəst istifadə etmək bacarığının olması;
 • Sabit və dəyişkən cərəyan elektrik maşınlarının, elektrik mühərriklərinin quraşdırılması;
 • 35/6kV transformator Y/S – da dispetçer vəzifəsinin içra edilməsi.

Informasiya təhlükəsizliyi üzrə rəhbər

İnformasiya texnologiyaları Bakı - Dərnəgül
Danışıq əsasında
 • Şirkətin biznes məqsədləri və risklərin idarə edilməsi prioritetləri ilə uyğunlaşdıraraq, informasiya təhlükəsizliyi üçün strateji baxışı hazırlamaq və həyata keçirmək;
 • Təşkilatın informasiya aktivlərini qorumaq və təhlükəsizlik risklərini minimuma endirmək üçün informasiya təhlükəsizliyi siyasətlərini, standartlarını və prosedurlarını yaratmaq və tətbiq etmək;
 • Zəiflikləri müəyyən etmək, təhlükəsizlik nəzarətinin effektivliyini qiymətləndirmək və bərpa tədbirləri tövsiyə etmək üçün müntəzəm risk qiymətləndirmələri və təhlükəsizlik auditləri aparmaq;
 • Təhlükəsizlik texnologiyaları və alətlərinin, o cümlədən rəqəmsal təhlükəsizlik divarı (firewall), müdaxilənin aşkarlanması/qarşısının alınması sistemləri, son nöqtə təhlükəsizlik həlləri və idarəetmə sistemlərinin müəyyənləşdirilməsi, tətbiqi və istismarına nəzarət etmək;
 • Təhlükəsizlik hadisələrini və insidentlərini izləmək, insidentlərə cavab tədbirlərinə rəhbərlik etmək və təhlükəsizlik təhdidlərini və pozuntularını azaltmaq üçün daxili və xarici maraqlı tərəfləri koordinasiya etmək;
 • Yeni yaranan kibertəhlükəsizlik təhdidləri, tendensiyaları və texnologiyalarından xəbərdar olmaq və təşkilatın təhlükəsizlik mövqeyini gücləndirmək üçün qabaqlayıcı tədbirlərə dair strateji təlimatlar təqdim etmək;
 • Əsas təhlükəsizlik risklərini və təşəbbüslərini vurğulayaraq, təhlükəsizlik hesabatlarını, ölçüləri və tövsiyələri hazırlamaq və rəhbərə təqdim etmək.